Obligacje skarbowe

Posted by admin on sie 6, 2013 in INNE, SPOŁECZEŃSTWO, USŁUGI | 1 comment

Obligacje skarbowe

Obligacje korporacyjne i obligacje skarbowe stanowią korzystną alternatywę dla lokat, z tą różnicą, że w przypadku obligacji przedsiębiorstw istnieje pojęcie ryzyka inwestycji. Obligacje skarbowe w tym kontekście są o wiele bezpieczniejsze.

Obligacje skarbowe

W kręgach specjalistów finansowych  za najlepsze i najbezpieczniejsze narzędzie do dobrego inwestowania uważane są obligacje skarbowe. Można zadac pytanie: Dlaczego?  Co to jest? Na czym polega ich atrakcyjność biznesowa? Od strony eminenta, czyli w tym przypadku Skarbu Państwa, jest to wspaniała forma rozwiązania problemów związanych z deficytem budżetowym czyli pokrycia ponadplanowych wydatków w krajowym budżecie poprzez firmy czy tez osoby prywatne kupujące te obligacje w celu uzyskania odpowiednich, a przede wszystkim konkretnych  zysków. I własnie ta pewność całości przedsięwzięcia dla konkretnego obligatariusza stanowi pozytywny argument do dogłębnego zainteresowania się tą kwestią. Istnieje również druga strona, jeżeli chodzi o pewnego rodzaju konkretny zysk.  Oprócz wymiaru korzyści typowo finansowych, dany podmiot, bierze udział samoistnie w finansowaniu największych projektów ekonomicznych z  zakresu budownictwa, oświaty itp. co przekłada się na jego dalszy rozwój na szeroką skalę.

Pomimo niższej zyskowności tychże obligacji w stosunku do rozwiązania korporacyjnego to fakt, ze ich stałym zabezpieczeniem zajmuje sie Ministerstwo Finansów (działania monitujące rynek finanasowy prowadzone przez Skarb Państwa sa dodatkowo elementem zapewniającym  regulacje długu publicznego) analizujące w sposób pełny rynek finansowy, jest kwestią  decydującą, że częstokroć inwestorzy wybierają  właśnie taką koncepcję lokowania kapitału.

Polskie obligacje skarbowe dzielą się na: obligacje hurtowe – propozycja biznesowa dla klientów instytucjonalnych oraz obligacje detaliczne – propozycja biznesowa dla osób prywatnych. Jeżeli zainteresował Cie ten temat sięgnij koniecznie na stronę na www.pib-obligacje.pl.

O PIB Obligacje

Prywatny Inkubator Biznesów sp. z o.o. Adres: ul. Zakopiańska 2a/16, 30-418 Kraków E-mail: obligacje@pib-finanse.pl Telefon: +48 532 088 734 +48 532 088 735 +48 532 088 737

Dane rejestrowe firmy

Prywatny Inkubator Biznesów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Zakopiańskiej 2a/16, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Krakowa, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000177748 Kapitał zakładowy: 106 500,00 zł (w pełni opłacony) NIP: 679 27 77 060 REGON: 356745968

No related posts.

Leave a Reply