Forex – platforma transakcyjna

Posted by admin on lis 29, 2013 in SPOŁECZEŃSTWO, USŁUGI | 3 comments

Forex – platforma transakcyjna
FXCM Trading Station to międzynarodowa  platforma transakcyjna,  wszechstronna a zarazem czytelna i prosta w obsłudze. Jej zalety są doceniane zarówno przez początkujących, jak i zaawansowanych inwestorów.
FXCM to jeden z największych światowych brokerów forex.

FXCM Trading Station to inwestowanie bez ograniczeń !

  • Możliwość inwestowania w czasie publikacji kluczowych danych i wiadomości z rynku
  • Możliwość wystawiania zleceń z dowolnymi limitami ceny – również wewnątrz spreadu
  • Możliwość „skalpowania” rynku
  • Przejrzystość rolowania pozycji – wszystkie stawki są znane przed otwarciem pozycji
  • Przychód z tytułu rolowania pozycji – niezależnie od wartości rachunku

Opis platformy Forex TS

Korzystanie z funkcji Trading Station

Kupuj lub Sprzedaj

Kliknięcie przycisku „Kupuj” lub „Sprzedaj” w menu głównym aplikacji powoduje pojawienie się okienka tworzenia zlecenia rynkowego. Okienko pozwala na zdefiniowanie parametrów i wystawienie zlecenia „po cenie rynkowej” lub „z zakresem ceny” na dowolny walor. Okienko otworzy się domyślnie dla aktualnie podświetlonego waloru w tabeli „Kwotowania” (zobacz szczegóły w rozdziale „Otwarcie pozycji po aktualnej cenie rynkowej” w sekcji „Funkcje użytkowe platformy”).

Stop/Limit Kliknięcie przycisku „Stop/Limit” w menu głównym aplikacji powoduje pojawienie się okienka tworzenia zlecenia Stop (ograniczenia straty) lub Limit (realizacji zysków).

Okienko pozwala na dodanie zlecenia „Stop” lub „Limit” do otwartej pozycji. Okienko otworzy się domyślnie dla aktualnie podświetlonego instrumentu w tabeli „Otwarte Pozycje” (zobacz szczegóły w rozdziale „Dodawanie zleceń Stop i Limit do otwartych pozycji” w sekcji „Funkcje użytkowe platformy”).

Jeżeli nie istnieje żadna otwarta pozycja na rachunku użytkownika, wtedy ta pozycja w menu jest nieaktywna.

Zamknij Kliknięcie przycisku „Zamknij” w menu głównym aplikacji powoduje pojawienie się okienka „Zamknij pozycje”.

Okienko pozwala na zamknięcie otwartej pozycji po aktualnej cenie rynkowej dla danego instrumentu (widocznej w okienku „Kwotowania”). Okno zlecenia zamknięcia pozycji otworzy się domyślnie dla aktualnie podświetlonej pozycji w tabeli „Otwarte pozycje” (szczegóły w rozdziale „Zamykanie otwartych Pozycji” w sekcji „Funkcje użytkowe platformy”).

Jeżeli nie istnieje żadna otwarta pozycja na rachunku użytkownika, wtedy ta pozycja w menu jest nieaktywna.

Zlecenie Kliknięcie przycisku „Zlecenie” w menu głównym aplikacji powoduje pojawienie się okienka „Utwórz zlecenie otwarcia pozycji”.

Okienko pozwala na utworzenie zlecenia otwarcia pozycji „Kupuj” lub “Sprzedaj” dowolnego waloru z limitem kursu ustalonym przez klienta. Okienko „Zlecenie” otworzy się domyślnie dla waloru aktualnie podświetlonego w tabeli „Kwotowania” (szczegóły w rozdziale „Tworzenie zleceń otwarcia pozycji” w sekcji „Funkcje użytkowe platformy”).

Tryb zawierania transakcji

Kliknięcie tego przycisku w menu głównym powoduje otwarcie okienka wyboru „Trybu zawierania transakcji”.

Domyślnie ustawiony jest 2-etapowy tryb wystawiania zleceń rynkowych (w drugim kroku następuje ostateczne zatwierdzenie zawarcia transakcji). Tryb pojedynczego i podwójnego kliknięcia jest przeznaczony dla klientów, którym zależy na jak najszybszym reagowaniu na zmiany sytuacji rynkowej (zobacz szczegóły w rozdziale „Tryb zawierania transakcji – Pojedyncze/Podwójne kliknięcie” w sekcji „Funkcje użytkowe platformy”).

więcej w serwisie www.superforex.pl
Prywatny Inkubator Biznesów sp. z o.o. Adres: ul. Zakopiańska 2a/16 30-418 Kraków E-mail: forex@pib-finanse.pl Telefon: +48 532 088 734 +48 532 088 736 +48 532 088 737

Info

Serwis www.superforex.pl jest prowadzony przez Prywatny Inkubator Biznesów sp. z o. o. (PIB). Spółka powstała we wrześniu 2003 roku w Krakowie, a jej udziałowcami i współpracownikami są osoby o bardzo dużym doświadczeniu w branży finansowej. Początkowo PIB działał jako inkubator pomysłów biznesowych, ale z biegiem czasu działalność spółki zaczęła się koncentrować na szeroko rozumianych finansach. W ramach tego trendu w 2011 roku PIB został brokerem referującym (reffering broker) brytyjskiego oddziału amerykańskiej firmy Forex Capital Markets Inc. (FXCM) – spółki notowanej na giełdzie nowojorskiej NYSE (New York Stock Exchange). FXCM to jeden z największych brokerów forexowych na świecie. Doświadczony zespół W skład zespołu SuperForex-u wchodzą m.in.: Tomasz Załęcki inwestor giełdowy od 1991 roku, posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 49 (1995 r.) oraz licencję maklera papierów wartościowych nr 684 (1994 r.), związany zawodowo z rynkiem kapitałowym od 1994 roku, w Domu Maklerskim Penetrator (obecnie Trigon DM) był jedną z kluczowych osób uruchamiających usługę Forex Doakcji obejmującą rachunek i serwis produktowy umożliwiający inwestycje na rynku forex w ramach współpracy WLP (White Label Partnership) z FXCM, współtwórca serwisu SuperForex. Łukasz Rewera inwestor giełdowy od 2002 roku, posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 336 (2010 r.) oraz licencję maklera papierów wartościowych nr 1987 (2006 r.), związany zawodowo z rynkiem kapitałowym od 2007 roku, posiada doświadczenie w pracy na stanowisku maklera giełdowego oraz maklera nadzorującego, współtwórca serwisu SuperForex. Adam Kowalczyk inwestor giełdowy od 2007 roku, związany zawodowo z rynkiem kapitałowym od 2008 roku, jeden z najważniejszych uczestników projektu forexowego WLP (White Label Partnership) realizowanego w Domu Maklerskim Penetrator (obecnie Trigon DM) we współpracy z FXCM, autor tłumaczeń większości tekstów wykorzystanych do przygotowania polskojęzycznej wersji platform transakcyjnych Trading Station oraz Trading Station Web, twórca polskiej wersji językowej podręcznika do Trading stadion oraz Marketscope, współtwórca serwisu SuperForex.

No related posts.

Leave a Reply