Analiza finansowa

Posted by admin on wrz 17, 2012 in HANDEL, SPOŁECZEŃSTWO, USŁUGI | 2 comments

Analiza finansowa

Spośród wielu metod przewidywania kondycji finansowej firmy, analiza finansowa jest z pewnością najstarszą i najbardziej popularną techniką prognozy finansowej. To, czy Twoja firma przyniesie dodatkowy zysk, czy też prawdopodobnie splajtuje, jest częściowo wyliczalne (nie można mówić o 100 % sprawdzalności analizy finansowej, gdyż nie ma możliwości ujęcia w niej czynników losowych ). Jednakże jest to nadal najczęściej wymagany i najpopularniejszy sposób projekcji finansowej kondycji przedsiębiorstwa i jej…rokowań.

INFORMACJE O ANALIZIE FINANSOWEJ

Analiza finansowa to część analizy ekonomicznej (analizy działalności przedsiębiorstwa) polegająca na rozpatrywaniu zjawisk i procesów finansowych, które pokazują efektywność działania przedsiębiorstwa. Jej celem jest dostarczenie informacji niezbędnych podczas oceny sytuacji jednostki gospodarczej oraz podejmowania decyzji gospodarczych. Ze względu na czas przeprowadzania analizy wyróżnia się następujące rodzaje analizy finansowej:

  • analiza wstępna- analiza axante, która poprzedza sporządzenie planu działania. Ma ona na celu ocenę efektywności i zasadności prowadzonej działalności. Wykorzystywana jest podczas budowania planu działania, szczególnie w procesie budżetowania, analiza następcza-
  • analiza ex post. Jej celem jest ocena sytuacji i rezultatów działalności przedsiębiorstwa w przeszłości. Na jej podstawie określane są kierunki działania w przyszłości oraz służy ona jako podłoże do opracowywania planów na kolejne okresy.

Ze względu na stopień szczegółowości badań analitycznych, wyróżnia się następujące metody analizy finansowej:

  • metody ogólne, które opierają się na badaniu zjawisk i procesów finansowych o bardzo złożonym charakterze. Celem tej metody jest pokazanie wzajemnych współzależności oraz określenie kierunku badań. Wyróżnia się tutaj metodę indukcyjnąmetodę dedukcyjną,
  • metody szczegółowe, które polegają na poszerzaniu badań analitycznych procesów gospodarczych. Dzięki nim możliwa jest ocena stanu badanych zjawisk oraz znalezienie ich przyczyn. Wyróżnia się tutaj metodę porównańmetody badań przyczynowych.

Analiza finansowa dziś

E-projekcje to pierwsze na polskim rynku oprogramowanie działające online, za pomocą którego użytkownik przygotować może profesjonalną prognozę finansową dla planowanego przedsięwzięcia. Oprogramowanie tworzone było przez specjalistów ds. finansów na co dzień zajmujących się przygotowywaniem analiz finansowych dla klientów. Dzięki temu e-projekcje stworzone zostały w sposób przejrzysty i opatrzone praktycznymi komentarzami.

W trakcie tworzenia oprogramowania naszym głównym celem było stworzenie narzędzia uniwersalnego, łatwego w obsłudze i dostępnego nawet dla osoby nie posiadającej specjalistycznej wiedzy. Z tego względu na każdym etapie przygotowywania analizy finansowej użytkownik ma możliwość skorzystania z pomocy kontekstowej, w której w przystępny sposób wyjaśnione są pojęcia dotyczące danego zagadnienia. Szczególną uwagę zwróciliśmy na podmioty prowadzące księgę przychodów i rozchodów, dla których sporządzenie analizy w układzie sprawozdania finansowego może być szczególnie kłopotliwe. Użytkownik taki korzystając z pomocy uzyska podpowiedź co do sposobu uzyskania potrzebnych danych i prawidłowego ich ujęcia w przygotowywanej prognozie finansowej.

Efektem pracy z wykorzystaniem e-projekcji jest pełna analiza finansowa obejmująca wybrane lata wraz z podsumowaniem w formie analizy osiągniętych wskaźników. Dla ułatwienia interpretacji uzyskanego wyniku na końcu projekcji finansowej znajduje się komentarz. Pozwala on użytkownikowi ocenić na ile przygotowana analiza odzwierciedla jego założone cele, lub ewentualnie jest podstawą do wprowadzenia poprawek.

Wierzymy, że oddany Państwu do używania program będzie pomocny w codziennej pracy i znacznie ułatwi przygotowywanie prognoz finansowych.

No related posts.

Leave a Reply